Gerontens väg     Innehåll     Smakprov     Recensioner     Beställning


En bok för sinnet. Gjord med syfte att skapa eftertanke.
Med inriktning att belysa åldrandet men framförallt demenssjukdomen.
Utformad i dikt och rikt illustrerad med vackra färgbilder.


Beskrivningen av gerontens(åldringens) väg gör att boken riktar sig till oss alla.
Den är aktuell för anhöriga och vårdpersonal som måste axla den tunga bördan
att värna om att livet för en demenssjuk blir så bra och så meningsfullt som möjligt.

I "Gerontens väg" finns ledtrådarna som för läsaren in i åldrandets och
våra demenssjukas värld.


Många med demenssjukdom mår idag psykiskt dåligt. Förståelse och insikt i
deras behov av psykiskt och fysiskt stöd saknas. I dagens samhälle har inte getts
utrymme för dessa äldres vårdbehov. Demenssjukas levnadsvillkor har heller
aldrig tillräckligt klarlagts och förankrats i samhällsplaneringen.
Idag saknas det tid att vårda på ett humanistiskt sätt. Kunskap om demenssjukdom
är en annan grundförutsättning för vårdandet, liksom en anpassad trygg boendeform.
Med sina avslutande debattartiklar vill "Gerontens väg" också ge sitt bidrag till
samhällsdebatten om äldreomsorgen.


Boken är tryckt med Print on Demand i format ca 25/19cm med laminerat
vackert färgomslag om 600 gram. Den är bunden med bred, extra tålig häftning.
Innehållet inkluderar 32 färgtryck av Margareta Ebers målningar vilka tjänar
diktillustrationer åt ett urval av ca 60 dikter av Mirjam Jakobsson.
Bokens 180 sidor ger genom fem debattartiklar tillsammans med inledning en konkret
syn och inblick i ämnet åldrande och demenssjukdom.(Till startsidan)