Historien om Rosengården     Innehåll     Smakprov     Recensioner     Beställning


Nu har jag glädjen att presentera en ny bok om demenssjukdom. En första mindre upplaga trycktes i början av december 2008.

"Historien om Rosengården" är berättelsen om några demenssjuka äldre och deras kamp för tilliten och för ett värdigt liv. Boken skildrar den lilla människans utsatthet i en demenssjukvård där personalbrist, socialt grupptryck och sviktande ledarskap råder.

"Historien om Rosengården" är hämtad direkt ur verkligheten och knyter an till min första bok "Gerontens väg".

Illustrationerna i "Historien om Rosengården" är gjorda av barn från Håltaskolan Kungälv.

Min tanke bakom "Historien om Rosengården" är liksom med min förra bok att förståelsen för demenssjukas behov ska öka. Därvid följer automatiskt gruppboendets naturligt viktiga roll för vårdtagarnas välbefinnande. Hur skapar man förutsättningar i gruppbostaden för detta? Förutom demenssjukdomens mera uttalade behov av lugn, kontinuitet och hemlik miljö med välbekanta saker omkring sig, spelar socialpsykologiska fenomen som arbetskultur och gruppmentalitet stor roll för att livskvalitén skall bli bra.

När man läst boken hyser jag förhoppningar om att ha väckt en del tankar.

Främst är det den äldre demenssjukes historia jag vill lyfta fram genom "Historien om Rosengården". Att det trots allt finns en individ kvar bakom sjukdomens fasad. Därför är boken upplagd i små berättelser om olika personligheter jag stött på.

Jag tror vi är flera som vet att det finns möjlighet att med enkla medel förändra till en mer humanistisk vård, där man lägger märke till människan bakom demenssjukdomen och kan svara upp till dennes behov.

Vänliga hälsningar Mirjam Jakobsson
(Till startsidan)