Historien om Rosengården     Innehåll     Smakprov     Recensioner     Beställning


Historien om Rosengården. Bibliotekstjänst katalog nr 19 (sept.2009)

Äldreomsorgen ses ofta ur ett utifrånperspektiv. Därför är det förtjänstfullt om de som arbetar inom verksamheten
presenterar en nyanserande motbild till den gängse. Utan att förringa reella problem med de äldres nedsatta fysiska och
psykiska funktionsnivå, hög omsättning och låg utbildningsgrad bland personalen behöver positiva aspekter föras fram.

Mirjam Jakobsson har tidigare i Gerontens väg (2005) redovisat sin bild av äldreomsorgen med dess ljuspunkter och
bekymmer, glädjeämnen och frustrationer. I Historien om Rosengården berättar Jakobsson om ett demensboende som läggs
ned och hur de boende tvingas flytta med alla de problem som uppstår för såväl personal som boende. Det är en osminkad
och inkännande skildring som visar på hur stimulerande kontakten med de äldre är, men också på vanmakten personal känner
när besluten tas ovan huvudet på dem, oavsett hur välmotiverade dessa är. En närgående beskrivning inifrån boendet, präglad av omisskännlig empati och insiktsfullhet om en verksamhet som många känner bara via eländesskildringar i medierna.

BIBLIOTEKSTJÄNST
(Copyright: BIBLIOTEKSTJÄNST)
(Till startsidan)