Taktil massage     Behovet i Äldrevården
Metod     Utförande     Behandling och Tillbehör     Preliminära ArvodenTaktil Massage

I anslutning till Susanna Strokestöd(Till startsidan)